Εκπαίδευση & Ιδιαίτερα μαθήματα SolidWorks®

Το SolidWorks® 3D CAD αποτελεί το κυριότερο σχεδιαστικό εργαλείο της A-Z Engineering. Η βαθειά γνώση του μας οδήγησε στη δημιουργία εξατομικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών χρήσης του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία πρότυπων αρχείων (templates) για να συμβαδίζουν με την υπάρχουσα μορφή σχεδίων της εταιρίας σας. Ακόμα σας βοηθάμε στην οργάνωση σχεδιαστικής βιβλιοθήκης και στη διαχείριση των τεχνικών σας δεδομένων με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότας στο σχεδιαστήριό σας. Τέλος, σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις βέλτιστες πρακτικές χρήσης του SolidWorks® για το σχεδιασμό των προϊόντων σας. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα σας εξοικονομήσουμε πολύ χρόνο.