Σχεδιασμός Λαμαρίνας

Η ομάδα της A-Z Engineering ειδικεύεται στο Σχεδιασμό Λαμαρίνας, έχοντας βαθειά γνώση στις κοπές (κοπή με λέιζερ, υδροκοπή, Punching με ζουμπάδες, CNC φρέζα και CNC τόρνο), καθώς επίσης και στις ειδικές κατεργασίες διαμόρφωσης της λαμαρίνας (στράτζα, κύλινδρος, καλούπια, κ.λπ.). Τέλος στο σχεδιασμό λαμαρίνας περιλαμβάνεται επίσης και ο υπολογισμός αναπτυγμάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του επιθυμητού μηχανουργείου που θα αναλάβει την παραγωγή. Σημαντική υπηρεσία είναι και το Nesting που περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση της χρήσης του υλικού για να μειωθεί η φύρα.