Πρωτοτυποποίηση & Διαχείριση Έργου

Στην A-Z Engineering δεν σχεδιάζουμε μόνο, αλλά επικοινωνούμε, επιβλέπουμε και δοκιμάζουμε τα πρωτότυπα. Η επικοινωνία με τους κατασκευαστές είναι εύκολη υπόθεση "μόνο εάν μιλάς την ίδια γλώσσα κατασκευής με εκείνους" και εμείς μιλάμε άπταιστα με όλους. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώνουμε άμεσα οποιοδήποτε σχέδιο σε όλες τις φάσεις παραγωγής, όταν απαιτείται μια τροποποίηση ή αλλαγή σχεδιασμού. Αυτό εξοικονομεί πολύ χρόνο. Τέλος, αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση του έργου από την πρωτοτυποποίηση έως τη μαζική παραγωγή.