Φωτο-ρεαλιστικά σχέδια & Video Animation

Από τα τρισδιάστατα σχέδια (3D Models), μπορούν να δημιουργηθούν Video animations, είτε το μοντέλο έχει σχεδιαστεί από εμάς, ή ακόμα και αν προ-υπάρχει (αρκεί να είναι σχεδιασμένο σε λογισμικό με τον πυρήνα Parasolid). Κατ'έπέκταση, τα βίντεο υψηλής ανάλυσης μπορούν να επεξεργαστούν περαιτέρω και να δημιουργηθούν από αυτά εκπληκτικές παρουσιάσεις ρεαλιστικής απεικόνισης των προϊόντων σας.