Βιομηχανικός - Προϊοντικός σχεδιασμός

Ο Βιομηχανικός και Προϊοντικός Σχεδιασμός περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προϊόντος από το μηδέν. Πρόκειται για μια "αυστηρά οριοθετημένη διαδικασία" που περιγράφεται αναλυτικά στη "Φιλοσοφία του Σχεδιασμού της Α-Ζ"

φιλοσοφία σχεδιασμού Α-Ζ Engineering

Διαδικασία Προϊοντικού Σχεδιασμού

  1. Ξεκινά με την περιγραφή του προϊόντος (product brief), όπου σας ακούμε με σκοπό να κατανοήσουμε το προϊόν με κάθε λεπτομέρεια. Σε αυτό το στάδιο θα σας ζητήσουμε να μας παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.
  2. Με τις πληροφορίες που παρέχονται, κάνουμε μια προκαταρκτική έρευνα για το ίδιο το προϊόν, τη θεωρία γύρω από αυτό, την ιστορία και τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στην αγορά.
  3. Έχοντας ενημερωθεί επαρκώς γύρω από το προϊόν σας, καταγράφουμε τις προδιαγραφές σχεδιασμού του προϊόντος (P.D.S. - product design specifications) και υπογράφουμε ένα αμοιβαίο προσύμφωνο (PDS List).
  4. Στη συνέχεια ξεκινάμε το Σχεδιασμό. Αρχικά εξετάζουμε την ιδέα/concept (ή τις ιδέες/concepts) ανάλογα με το προσύμφωνο. Το concept design μπορεί να είναι σκίτσα ή ακόμα και τρισδιάστατα λεπτομερή μοντέλα, όποιο είναι απαραίτητο. Ο σκοπός σε αυτό το στάδιο είναι να σας βοηθήσουμε να αξιολογήσετε τις ιδέες μας μέσω άρτιων σχεδίων, που θα σας γλιτώσουν από πιθανή επανασχεδίαση και "καθυστερήσεις" στο μέλλον.
  5. Μετά την έγκρισή σας, προχωράμε στην λεπτομερή ανάπτυξη σχεδίων βάσει των επιλεγμένων ιδεών. Αυτή η φάση περιλαμβάνει τη δημιουργία λεπτομερών τρισδιάστατων μηχανολογικών μοντέλων ή/και κατασκευαστικών σχεδίων, ανάλογα με την αρχική συμφωνία. Ο κατασκευαστικός σχεδιασμός , περιλαμβάνεται σε αυτό το στάδιο.
  6.  Κατόπιν, η κατασκευή ενός πρωτοτύπου είθισται απαραίτητη για αρχικές δοκιμές (ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος), ώστε να λάβουμε μια πραγματική "πρώτη επαφή" με το προϊόν.
  7. Ακολουθούν (μερικές φορές) σχεδιαστικές βελτιώσεις πάνω στο πρωτότυπο.
  8. Η μαζική παραγωγή ακολουθεί, ως το τελικό στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης νέου προϊόντος.