Ανάλυση Πεπερασμένων στοιχείων FEA-CFD

Η συγκεκριμένη υπηρεσία ελέγχει και επαληθεύει την αντοχή ενός προϊόντος. Ουσιαστικά, προσφέρει μια προσομοίωση του πώς θα συμπεριφερόταν το προϊόν υπό φορτία πραγματικών συνθηκών.

Διαβάστε περισσότερα...