Σχεδιασμός Οδηγιών & εγχειριδίων συναρμολόγησης

Όταν τα τρισδιάστατα σχέδια ολοκληρωθούν, τα ίδια σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία οδηγίων συναρμολόγησης, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν ακόμα και για το εγχειρίδιο χρήσης. Αυτό περιλαμβάνει "exploded views", Λίστες Υλικών και Εξαρτημάτων (Bill of Materials), Ειδικές Σημάνσεις, Σημειώσεις κ.λπ.