Εκπόνηση φοιτητικών εργασιών & ιδιαίτερα SolidWorks®

Η A-Z Engineering αναλαμβάνει την καθοδήγηση φοιτητών (Mentoring) για εκπόνηση εργασιών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τις εργασίες του εκάστοτε εξαμήνου, πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές μεταπτυχιακών.

Δημοφιλή πανεπιστήμια είναι, τόσο δημόσια (ΕΜΠ ΑΤΕΙ, κτλ), όσο και ιδιωτικά κολλέγια (Mediterranean college, Metropolitan college, Hellenic International college.

Παρέχουμε ιδιαίτερα μαθήματα σε SolidWorks® και μηχανολογικό σχεδιασμό, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φοιτητή ή εργασίας.